A Magyar Építőművészek Szövetsége országos, nyilvános pályázatot hirdet Magyarország fiatal építészei és tájépítészei részére.

Az f_f_f 2017. Reischl Gábornak, a MÉSZ néhai elnökének, kezdeményezésére 2006-ban elindított pályázat és vándorkiállítás folytatása. Mottói: 2006: reflexió helyzetjelentés, 2008: helytállás; 2010: helyreigazítás, 2013: helyek város vidék, 2015: egy hely, 2017: helyzetben.

A pályázat célja

A fiatal magyar építészek és tájépítészek legjobb eredményeinek bemutatása. Felmérni, hogyan működnek együtt, hogyan folytatják a hagyományokat, milyen módon járulnak hozzá egy hely vagy közösség karakteréhez.

A részvétel feltételei

A pályázaton részt vehet Magyarország valamennyi már diplomázott, de a negyvenedik életévet még el nem ért építésze, építőművésze és tájépítésze, aki regisztrálta magát az online pályázatkezelő felületen. A pályázaton egy pályázó egy pályaművel vehet részt. A pályázó – személy vagy alkotóközösség – a regisztrációval és a pályázat benyújtásával hozzájárul pályázata nyilvános bemutatásához. A Bíráló Bizottság kizárja a bírálatból a formai és tartalmi követelményeket nem teljesítő, a határidőt lekéső, illetve hiányos pályaműveket.

A pályázat ütemezése

Meghirdetés, regisztráció kezdete 2017. szeptember 19.

Kérdések határideje 2017. október 25.

Kérdésekre adott válaszok határideje 2017. október 30.

Pályaművek beadásának határideje 2017. november 15. 24:00

Eredményhirdetés: 2017. december 8.

A pályázatokat bemutató kiállítás 2018. február 6.

 

Regisztráció, és a pályázati dokumentáció beszerzésének módja

A pályázó névvel, postai és email címmel, telefonszámmal regisztrálhat a Magyar Építőművészek Szövetsége honlapján közzétett alábbi pályázatkezelő felületen: www.fff2017.meszorg.hu

Az online regisztráció a pályázat meghirdetésétől a leadási határidőig elérhető. A weboldalról tudja a pályázó letölteni a pályázati kiíráshoz kapcsolódó adatlapot és a mintatablót. Regisztrálni a felületen lehet, a szükséges adatok megadásával. A regisztrációt megerősítő e-mail aktiválása után, a megadott felhasználónév és jelszóval lehet bejelentkezni.

 

Kérdések, és az ezekre adott válaszok módja, a pályázati dokumentáció véglegesítése
A pályázók kérdéseiket a pályázatkezelő felületen tudják megküldeni, és itt kapnak választ azokra. A Kiíró a kérdések megválaszolásának időpontjáig a kiírást módosíthatja, kiegészítheti.

Pályaművek benyújtása

A pályaműveket – a regisztráció után – a pályázatkezelő felületen a „Felhasználói Fiók/Feltöltés” menüpont alatt lehet feltölteni. A sikeres feltöltésről a pályázók a képernyőn kapnak megerősítést. Amennyiben a regisztrációval, vagy a feltöltéssel kapcsolatban technikai problémák adódnának, úgy a puskas@memorycomputer.hu e-mail címen lehet technikai segítséget kérni.

Beadandó munkarészek

A beadott munkák lehetnek megvalósult művek, de meg nem valósult terv is beadható (kivéve az f_f_f2006, 2008, 2010, 2013, 2015 pályázatok anyagai). A feltöltött dokumentumok mérete nem haladhatja meg összesen a 50 Mb-ot (egyenként a 5 Mb-ot).

A beadandó munkarészek:

  • A tervlap

1 db 45×75 cm-es tabló, képek/tervrajzok/szöveg fekete-fehérmontázsa, digitális formában, 300 dpi felbontásban, PDF formátumban. (A tervlapot a mintalap szerint javasoltak alapján kérjük elkészíteni. A mintalap a pályázat kezelő felületről letölthető, és megnyitás / behívás után a megadott raszter alapján szerkeszthető. A tervlap összeállításához technikai segítség a bpdesign1@gmail.com e-mail címen kérhető.)

  • A pályázati adatlap az alábbi információkkal:

A pályázó neve, születési éve és helye, címe, telefonszáma, cégének vagy munkahelyének neve és címe. A pályamű (pl. épület, építmény, köztér, hely, terv, amit a pályázat bemutat) neve, helyszíne, a tervezés és a megvalósítás éve, a munkatársak nevei. A pályamű leírása magyar és angol nyelven (legfeljebb 2×1500 karakter szóközökkel) (Az adatlap minta a pályázat kezelő felületről letölthető)

  • A pályázati anyag képei

A pályaművet bemutató – legfeljebb 8 db – digitális kép (pl. műszaki terv, látványterv, grafika, fotó) és a pályázó arcképe (egyenként legalább 300 dpi felbontású fekete-fehér jpg vagy tif formátum).

A Bíráló Bizottság

Markó Balázs DLA építész, a SZIE–Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánja
Kovács Csaba építész a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Építészeti Intézet megbízott igazgatója, a Magyar Építőművészek Szövetsége Elnökségének tagja
Nagy Csaba építész, a Magyar Építőművészek Szövetsége Elnökségének tagja
Huszár András építész, a Hello Wood társalapítója
Szloszjár György tájépítész, az Év Tájépítésze 2017-ben
Greg András építész, az f_f_f 2015 pályázat egyik nyertese
Titkár: Borsos András építész

A Bíráló Bizottság tagjai közül elnököt választ, és az elnök által előterjesztett, majd a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A bizottság munkája nem nyilvános, döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet. A bizottság kiválasztja a nyertes pályaműveket. A Bíráló Bizottság a pályázatot összegző zárójelentést tesz közzé.

Díjazás

A Magyar Építőművészek Szövetsége honlapján (www.meszorg.hu) a bírálat során kiválasztott nyertes pályázatokat a bírálatot követően közzéteszi, azokból kiállítási anyagot és katalógust készít, a vándorkiállítást a magyar egyetemi városokban bemutatja. A kiválasztott pályázószemélyeket, illetve alkotóközösség tagjait, kérelmükre a Magyar Építőművészek Szövetsége az Alapszabálya szerint tagjai sorába felveszi.

Eredményhirdetés

A Bíráló Bizottság döntése alapján a Magyar Építőművészek Szövetsége kihirdeti a pályázat eredményét, a nyilvános eredményhirdetés végleges helyszínéről és időpontjáról a honlapján és a pályázati felületen ad tájékoztatást. A pályázat zárójelentését és az eredményhirdetésre szóló meghívót a regisztrált pályázóknak e-mailen megküldi, honlapján közzéteszi.

A pályaművek és a pályázati eredmények felhasználása

A díjazottak pályázati anyaga a Magyar Építőművészek Szövetsége tulajdonába kerülnek, a pályamunkákat szakmai és reklámcélra bármely módon és bármely reklámhordozón (beleértve az írott és az elektronikus médiát), időre-, mértékre-, földrajzi területre nézve korlátozás nélkül további ellenszolgáltatás nélkül, de a szerzők nevének feltüntetésével felhasználhatja, azokat többszörözheti, terjesztheti, nyilvánosságra hozhatja.

Krizsán András DLA
a MÉSZ elnöke

Budapest, 2017. szeptember 19.